BT Formatörlük?

Formatör Öğretmen : Asıl alanlarının yanında belli bir konuda formasyon yeterlilik eğitimi görmüş, beceri kazanmış ve uygulamalarda bu becerilerini kullanan öğretmenlere denir.

BT Formatörü sadece eğitimci yönüyle değil, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojiler vb. pek çok konuda bilgi donanımına sahip olması ve bu bilgileri sürekli güncel tutması gerekir. Bu gereklilikle, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bilişim Teknolojileri Formatörü olarak değişen zamanlarda açtığı kurslarla pek çok öğretmeni eğitimden geçirmiştir.

BT Formatörü eğitimini alan öğretmenlerimiz 2006 yılı itibariyle Bakanlık onayıyla, BT sınıfları bulunan okullarda Okul Formatörü olarak görevlendirilmiştir. Bu sayede konularında eğitim görmüş Bilgisayar Öğretmenleri ve BT formatörlerinin beraber çalışmasına olanak sağlanmıştır.

Okul Formatörlerinin görev ve sorumlulukları 15 Mart 1993 Tarih Ve 2378 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır.

Görevleri özetleyecek olursak;

* Görevli olduğu okulda Bilgisayar Eğitiminin ve Bilgisayar Destekli Eğitimini verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
* Bilgisayar Laboratuarını mesai saatleri içinde açık tutmak; gerektiğinde mesai saatleri dışında da Öğrenci ve Öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak,
* Görevli olduğu okulda Öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek,
* Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,
* Ders sırasında çıkabilecek kullanım problemlerini anında çözmek ve ilgili Öğretmene yardımcı olmak,
* Yazılımlar ve uygulamalar ile ilgili Öğretmen isteklerin idareye bildirmek,
* Bilgisayar dersliğindeki bilgisayarların her an çalışır, hizmete hazır durumda bulundurulması esastır.
* Bilgisayarlara birer seri numarası verilir.
* Bir yıl boyunca Öğrencinin aynı bilgisayarı kullanması sağlanır.
* Bilgisayarların yıpranmasına ve arızalanmasına neden olan yanlış kullanımı önlemek, doğru davranışlar kazandırmak hususuna titizlik gösterilir.
* Bilgisayarların günlük bakım ve temizliğinde Öğretmen ve Öğrencilerin gerekli özeni göstermeleri sağlanır.

Alıntı: formator.info

Yorum Yapın

Devamını oku:
WordPress 404 Hata Sayfalarını Yönlendirme

Evet bugün, web alt yapısında wordpress kullananlar için 404 hata sayfasını nasıl yönlendirebilecekleri konusunda bir kaç bilgilendirme yapalım. 404 hata sayfalarını anasayfa veya başka bir sayfaya yönlendirme yapabileceğimiz gibi  yönlendirme sayfasına da resim, müzik koyabilir, süre ekleyebiliriz. Bu noktada tercih tamamen size kalmış durumda... Öncelikle kullandığınız temanın 404.php dosyası üzerinde biraz...

Kapat